Advies

Uw energiebedrijf, ons advies

Bij het starten van een energiebedrijf of coöperatie komt veel kijken. Het begint natuurlijk met uw idee! Dit idee kan ontstaan zijn omdat u zelf (duurzame) energie produceert en deze met een unieke aanbod wil gaan verkopen aan eindgebruikers. Of omdat u samen met anderen op lokaal gebied een kans ziet een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving en schonere omgeving. Binnen uw energiebedrijf heeft u te maken met onderstaande processen.

Als het idee er eenmaal is, kunt u bij ons terecht om te zorgen dat dit idee wordt omgezet in concrete acties en/of een plan van aanpak. Wij brengen samen met u de kansen en risico’s in kaart en kunnen helpen met een passende oplossing voor eventuele obstakels. Wij zijn géén marketeers, maar als u hulp kan gebruiken bij het vinden van de juiste propositie, communicatie (zoals de inzet van sociale media, reclame en de wijze waarop u klanten wil benaderen), vinden wij de voor u geschikte hulp binnen ons uitgebreide netwerk.

Bent u zelf producent van (duurzame) energie? Dan kunnen wij u helpen met het optimaal inzetten van deze middelen. Ook als u nieuwe energie wilt gaan produceren met behulp van zonnepanelen, een windmolen, een warmtekrachtkoppeling of een WKO-installatie (warmte-koude-opslag), bent u bij ons aan het juiste adres.

De productie kunt u ook overlaten aan anderen, en deze vervolgens in- en verkopen. Indien uw unieke propositie zich toespitst op het verkopen van energie, kunnen we u helpen met het vinden van een energieproducent of groothandelsbedrijf waar u kunt inkopen.

De energiemarkt voor gas- en elektriciteit is al vanaf 2004 geliberaliseerd, maar dat betekent niet dat zomaar ieder bedrijf of iedere coöperatie energie aan consumenten en klein zakelijke afnemers mag leveren. Hiervoor heeft u een leveringsvergunning nodig. Sinds 2014 is er ook een leveringsvergunning nodig voor het leveren van warmte aan kleinverbruikers.

Heeft u een vergunning nodig voor uw (nieuwe) energie leveringsactiviteiten? En wat moet daar allemaal voor geregeld worden? Op deze en andere vragen kunnen wij u antwoord geven. Daarnaast staan we u graag bij in het aanvraagtraject van een vergunning bij de Autoriteit Consument en Markt.

Het verkopen van energie aan eindverbruikers is natuurlijk een activiteit die u zelf gaat oppakken. U gaat klanten benaderen en eventueel reclame maken. De verkoop van energie aan een consument vergt een andere aanpak dan het verkopen van energie aan een zakelijke kleinverbruiker. Maar bij welke klantgroep past welke aanpak? Wat zijn slimme product-marktcombinaties, die passen bij uw idee en marketingstrategie? En welk energie prijsbeleid past hier dan het beste bij? Wij helpen u bij het vinden van de antwoorden en het formuleren van een actieplan, en kunnen, samen met u, trainingen verzorgen voor uw verkopers.

Gaat u energie verkopen aan grootverbruikers? Hiervoor is een veel persoonlijkere aanpak noodzakelijk en gedegen marktkennis onontbeerlijk. Ook hierin kunnen wij trainingen verzorgen.

Een goed beheer van uw energieportfolio is onontbeerlijk en specifiek voor uw situatie. Dit portfoliomanagement omvat:

∴ Het in balans houden van de actuele energiepositie;
∴ De in- en verkoop van energie op de termijnmarkten volgens een strategie;
∴ Ervoor zorgen dat de geschatte verkoophoeveelheden in overeenstemming zijn met de ingekochte of geproduceerde energie (hedging);
∴ Het beheren van risico’s die gemoeid gaan met het continue wijzigen van de energiegroothandelsprijzen;
∴ De zorg dat de groen verkochte energie ook als zodanig bewezen kan worden, door het vergaren van de juiste groencertificaten.

Balancering
Elektriciteit, gas en warmte die op het net worden gezet, worden (vrijwel) gelijktijdig ook afgenomen. Afwijkingen zorgen voor een verhoging of een verlaging van de netfrequentie en moeten binnen seconden worden opgevangen door aanpassing van productie en/of afname.

Voor gas geldt in mindere mate hetzelfde. Ons gasnet heeft in tegenstelling tot het elektriciteitsnet wel een kleine buffer (linepack) waardoor het mogelijk is dat er enkele uren een afwijking is tussen vraag en aanbod.

Bij warmtenetten dient een balans te zijn tussen vraag en aanbod. Omdat warmtenetten altijd bestaan uit een aanvoer- en retourleiding, zal een te grote warmte-invoeding óf technisch niet mogelijk zijn (onvoldoende flow) óf leiden tot een te hoge retourtemperatuur, waardoor de warmtebron terug moet regelen of in storing zal vallen. Een te lage warmte-invoeding ten opzichte van de afname zal leiden tot afkoeling van het warmtenet waardoor afnemers niet over voldoende warmte beschikken.

Bij elektriciteit en gas wordt deze balanshandhaving georganiseerd door ProgrammaVerantwoordelijke-partijen (PV-partijen) samen met de twee Transmission System Operators (i.e. Gasunie en TenneT). Bij warmte zorgt de producent van de warmte voor de balanshandhaving.

Iedere leverancier van gas en/of elektriciteit, moet ook PV-partij zijn of dit contractueel hebben uitbesteedt aan een erkende PV’er. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een passende partij met de bijbehorende SLA (Service Level Agreement), dankzij onze (juridische) marktkennis.

In- en Verkoop
Uw persoonlijke adviseur van EnergieKeuken analyseert uw specifieke eisen en wensen en ontwikkelt samen met u de optimale in- of verkoopstrategie voor uw bedrijf. Bij de uitvoering van uw strategie is het noodzakelijk dat u toegang heeft tot de groothandelsmarkt, het liefst via een energiehandelsbedrijf met een eigen handelsvloer. Hierin kan u worden geholpen door vele, vaak internationaal opererende, handelsbedrijven. Samen zoeken we de partij met de perfecte match.

Hedging
Is de toegang tot de groothandelsmarkt geregeld? En heeft u een in- of verkoopstrategie? Dan moet de ‘positie’ (de status en som van de gecontracteerde verkoophoeveelheden aan eindverbruikers versus de inkoop en/of productie) continu worden gemonitord. Geconstateerde afwijkingen in de toekomst zullen vroeg of laat, maar in ieder geval conform uw strategie, gelijkgetrokken worden door handelstransacties (in- of verkoop deals). Wij assisteren u graag bij dit zogenaamde ‘hedgen’ of het opzetten van een eigen, geborgde hedgingsadministratie.

Risicomanagement
Het nemen van risico’s is evenredig met winstkansen. Geen enkel bedrijf zal nee zeggen tegen een winstkans als daarbij geen kans op verlies is. In de energiemarkt komen deze situaties helaas niet, of slechts heel sporadisch, voor. Het pakken van winstkansen gaat dus gepaard met het nemen van risico’s. Hoeveel risico kan en wil u nemen? Wat is daarbij verantwoord? Welk risico is nog uit te leggen aan uw leden of aandeelhouders? En wat is de winstpotentie bij een bepaald risico? Wij helpen bij het in kaart brengen van een strategie en risicokaders die hiermee in overeenstemming zijn. Het rapporteren van de risico’s op uw actuele energieportefeuille is tevens een dienst die we voor u kunnen verrichten.

Groencertificaten
Als u groene stroom of groen gas levert aan eindverbruikers, is het verplicht om hier de juiste hoeveelheid groencertificaten tegenover te hebben staan. Voor groene elektriciteit dienen Certificaten Garantie van Oorsprong (GvO’s) te worden beheerd op uw eigen handelsaccount bij CertiQ. Voor groen gas moeten Groen Gas Certificaten (GGC’s) te worden gecanceld op uw eigen handelsaccount bij Vertogas. Het verkrijgen van deze GvO’s en GGC’s kan door inkoop van groencertificatenhandelaren of door groene energie productie direct te laten bijschrijven op uw handelsaccount. Wij adviseren u hierin en helpen bij het opzetten van deze handelsaccount(s) bij CertiQ en/of Vertogas. Ook kunnen we bij een tekort aan GvO’s of GGC’s de markt voor u verkennen, u adviseren over prijs en kwaliteit en handelstransacties faciliteren.

Klantgerichte en kundige medewerkers voor de eerstelijns klantcontacten – uw frontoffice – zijn onontbeerlijk. Toch zijn er verschillen in de opzet, afhankelijk van uw specifieke doelgroep(en). Deze klantcontactmedewerkers zijn immers het gezicht van uw bedrijf!

Vragen van klanten herkennen, behoeftes erkennen en identificeren, luisteren naar ontevreden klanten, en adequaat anticiperen op verschillende behoeftes, zijn essentiële vaardigheden van deze medewerkers. Hierbij is een zeker kennisniveau van de energiemarkt een vereiste. Wij kunnen u adviseren in de wijze van opzetten van uw klantenservice, specifiek gericht op uw doelgroep en bedrijfswaarden. Daarnaast kunnen we medewerkers trainen met het verkrijgen van de noodzakelijke (markt)kennis, en in het vergaren van de kwaliteiten die juist uw medewerkers doen onderscheiden van de concurrenten.

Klantadministratie, Facturatie en Rapportage

Een goede backoffice is een essentieel onderdeel van uw bedrijf. Wij kunnen u hierin adviseren, maar zijn op dit gebied niet neutraal. Wij zullen namelijk in (bijna) alle gevallen adviseren te kiezen voor de dienstverlening van EnergieKeuken. Wij kunnen u namelijk een oplossing bieden waarbij u ons het werk laat doen op het gebied van applicatiebeheer, berichtenverkeer, datamanagement, en zorgen dat de online beschikbare software altijd up-to-date is. Uiteraard rapporteren wij onze performance op dit gebied, waarbij volledigheid, tijdigheid en juistheid altijd tot de key-performance indicatoren behoren.

Wanneer u dit wenst ontzorgen wij u op het gebied van backofficeactiviteiten, en zorgen we voor product- en tarievenbeheer, contractbeheer, facturatie, debiteurenbeheer en afdrachtsmanagement. Meer informatie over deze diensten vindt u hier.

Het maakt niet uit of u nu gebruik maakt van Exact, Twinfield, MS Dynamics, AFAS of een ander boekhoudpakket: een goede interface (koppeling van de omzetgegevens uit facturatie) naar uw boekhouding kunnen we voor u realiseren. Zelfs als uw boekhoudpakket Excel heet, kunnen we zorgen voor het geautomatiseerd aanleveren van de correcte en gedetailleerde omzetgegevens op ieder grootboek- of kostenplaatsniveau.

Maar uw boekhouding doen we niet. Waarschijnlijk wilt u de boekhouding van uw bedrijf of coöperatie ook geheel zelf verzorgen en voor advies weet u vast de weg naar uw financieel adviseur of accountant te vinden.